פנינה גל-יעקב

מחזור כ"ה, שנת סיום 2018
מנהלת מחלקת צרכים מיוחדים, תנועת הצופים

קידום מערכת חינוך שוויונית ונקייה מתיוגים, שתאפשר לכולם לצמוח ולהתפתח לבני אדם ראויים ומשמעותיים עם הזדמנויות אמתיות למימוש יכולותיהם, בלי שמוגבלויות, תרבות וסטאטוס חברתי-כלכלי יגדירו את עתידם