ערן דורון

מחזור י"ד, שנת סיום 2007
ראש מועצה, המועצה האזורית רמת הנגב

ציונות סביבתית - פיתוח וקידום הקהילות והיישובים של רמת הנגב מתוך שמירה על משאבי הסביבה ועל ערכי הסביבה יחד עם הפיכת האוכלוסייה הבדווית של האזור לתושבי המועצה כחלק מן המרקם החברתי של האזור. להמשיך לפעול לחיזוק ההתיישבות בנגב מתוך פיתוח אמצעי ייצור עצמאיים לרווחת הפרט ולחיזוק החוסן החברתי- קהילתי של התושבים ושל הקהילות.