ענת יונה-עמדי

מחזור כ"ד, שנת סיום 2017
מובילת שינוי בחינוך, מרכז אקורד – פסיכולוגיה חברתית לשינוי חברתי, האוניברסיטה העברית בירושלים

יצירת מרחבים חינוכיים המנכיחים את המסורות והקולות השונים, מעודדים היכרות, פתיחות ותחושת שותפות, תוך התבוננות ביקורתית, ליבון מחלוקות ערכיות ובניית מצפן זהותי וערכי.