ענת יונה-עמדי

מחזור כ"ד, שנת סיום 2017
מובילת שינוי בחינוך, המרכז לפסיכולוגיה חברתית יישומית לשינוי חברתי, בי"ס ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה

יצירת מרחבים חינוכיים המנכיחים את המסורות והקולות השונים, מעודדים היכרות, פתיחות ותחושת שותפות, תוך התבוננות ביקורתית, ליבון מחלוקות ערכיות ובניית מצפן זהותי וערכי.