ענת בן-דור

מחזור ז', שנת סיום 2000
מייסדת ומנהלת הקליניקה לזכויות פליטים, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב

יצירת מציאות חברתית שבה מדינת ישראל ממלאת את התחייבויותיה הבינלאומיות בכל הנוגע לטיפול במבקשי מקלט ובפליטים, בקורבנות עינויים, בקורבנות סחר בבני אדם ובאנשים חסרי נתינות.