עמנואל זילברמן-גולדברג

מחזור י"ד, שנת סיום 2007
מ"מ מנהל אגף חינוך ממלכתי וממלכתי דתי וממונה על החינוך העל-יסודי, מנח"י – מינהל חינוך ירושלים

יסודו של כל מעשה חינוכי בשלושה ערכים: אהבה, אמונה והקשבה. אהבה – אהבת האדם, קבלת כל אדם כשווה וכמיוחד. אמונה, במובן של אמון – כל ילד יכול להצליח ויצר לב הילד טוב מנעוריו. הקשבה – דיאלוג וכבוד הדדי.