עמית לרנר

מחזור י"ח, שנת סיום 2011
מנהלת ערוץ החדשנות והיזמות החברתית, המכללה האקדמית בית ברל

בניית "עסקים שלא כרגיל" (business unusual) – מיזמים בעלי שורת רווח כפולה, למען עולם בר קיימא.