עמיר סומקאי פינק

מחזור כ', שנת סיום 2013
סמנכ"ל, האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה

חיבור בין מקבלי ההחלטות לבין אנשים מוכשרים והבניית ידע מדעי עדכני ומחויבות סביבתית מקיימת. גיבוש קבוצת מומחים שתפעל יחד שנים רבות למען חברה, כלכלה וסביבה בנות קיימא.