עמיעד מלצר

מחזור כ"ג, שנת סיום 2016
מנהל, בית ספר סאלד

חינוך ציבורי מעמיק ומשמעותי בבתי הספר הוא הצורך והאתגר החברתי הראשון במעלה. צמצום הפערים החברתיים-כלכליים וצמצום פערים בין דיבור למעשה צריכים להנחות את העשייה החינוכית. לכידות חברתית והתמודדות עם שנאת הזולת מהוות אף הן דוגמאות לאתגרים חינוכיים המושגים מתוך ראיית הפרט בתוך הקבוצה, חיזוק צוות המורות בבית הספר ובחינה מתמדת של החזון החינוכי אל מול המעשה.