עינת אוריון

מחזור כ', שנת סיום 2013
לשעבר מנהלת חינוכית, המרכז הישראלי לחדשנות בחינוך

קידום שוויון הזדמנויות במערכת החינוך הפורמלית (בתי ספר) על ידי פדגוגיה חדשנית המפצה על חסכים סביבתיים ובאמצעות שינוי עמדות, הן במישרין והן בשיתוף פעולה עם החברה האזרחית.