עדית קמחי

מחזור כ"ב, שנת סיום 2015
מנהלת מחלקת חינוך והדרכה, מוזיאון ארצות המקרא בירושלים

מודל החיים העכשווי הגלובלי הוא תוצר של תפיסות עברו. התפיסות בחלקן מיושנות, משמרות חוסר בגרות וגם בלתי ישימות בתקופתנו. התמקדות במציאת תפיסות הווה מדויקות ואינטואיטיביות לטובת התפתחות חדשה בקרב הפרט והחברה.