עדית קמחי

מחזור כ"ב, שנת סיום 2015
יועצת אקדמית של יחידת רגולציה דינמית, אגף מו"פ, משרד החינוך

מודל החיים העכשווי הגלובלי הוא תוצר של תפיסות עברו ובמובנים רבים פג תוקפו. בתקופתנו, הסתמכות על סימוכי עבר אינה מספקת מענים רלוונטיים, משמרת חוסר בגרות וגורלה להיכחד. בחירתי היא להתמקד במציאת תפיסות הווה מדויקות ואינטואיטיביות לטובת התפתחות חדשה בקרב הפרט והחברה.