סיגל מושכל עצמון

מחזור ג', שנת סיום 1996
מרצה בכירה, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

קידום הפוטנציאל האנושי באמצעות חינוך, שיוצר סביבה מאפשרת, מגדלת ומצמיחה לאישיות הייחודית, היצירתית והשלמה אשר קיימת בכל אדם.