סיגלית רחמן

מחזור כ"ד, שנת סיום 2017
מלווה ארצית – על-יסודי, בדווים דרום, תוכנית שוחרי שינוי, תוכנית שוחרי שינוי

קידום החינוך וההישגים הלימודיים בקרב בני הנוער בחברה הבדואית בדרום, כערך וכאפיק למוביליות חברתית ולהשתלבות בחברה הישראלית.