סופי פפר

מחזור כ"ג, שנת סיום 2016
מנהלת, תיכון תורני לבנות "פלך", ירושלים

בית הספר אמון על חינוך האדם להיות "האדם הלומד" – אדם הרגיש לסביבתו ופועל בה מתוך רגישות לאחר ומתוך ידע שלמד. בוגר בית ספר צריך לאהוב ללמוד ולהיות משכיל ככל האפשר בתחומים רבים: מדעי הרוח, מדעים ואמנויות. בית הספר צריך לספק סביבת למידה המעצימה את התלמיד ומאפשרת לו להיות במיטבו כדי שילמד להתאמץ, לעמול ולממש את צלם אלקים שבקרבו בשליחותו בעולם.