נתנאל ליבוביץ

מחזור כ', שנת סיום 2013
עובד במחלקת מחקר ופיתוח, זרטו

שאיפה לסינתזה בין מערכת החינוך הממלכתית ובין מערכת החינוך הממלכתית-דתית מתוך ההכרה שההפרדה היא אנומליה המנציחה את הניכור בין שתי תפיסות העולם. נוכחותן של שתי האוכלוסיות במערכת חינוך משותפת תבטיח מערכת שעות מאוזנת יותר, והלך רוח חינוכי ראוי יותר המכבד את האחר.