נעמי פרל

מחזור ט"ז, שנת סיום 2009
מנהלת תוכניות לפיתוח מנהיגות בקהילה החרדית, מכון מנדל למנהיגות, קרן מנדל-ישראל

טיפוחה ושגשוגה של הקהילה החרדית בישראל. קידום החינוך לאמנויות בקהילה החרדית.