ניר מיכאלי

מחזור ט', שנת סיום 2002
רקטור, אורנים – המכללה האקדמית לחינוך

קידום מערכת חינוך שוויונית המכוונת לטיפוח למידה משמעותית הממוקדת בערכי יסוד אנושיים, דמוקרטיים ותרבותיים.