ניר להב

מחזור ט', שנת סיום 2002
מנהל היחידה לאקטיביזם חברתי, הסוכנות היהודית לארץ ישראל

קידום תיקון עולם בישראל ומחוץ לה, המתבסס על ערכים יהודים הומניסטיים.