ניר חזיזה

מחזור ט"ז, שנת סיום 2009
מנהל מחלקת חינוך, מועצה מקומית יבנאל

צמצום פערים וחיזוק המוביליות החברתית תוך כדי טיפוח מערכות החינוך המוניציפליות וחיזוק המשאב האנושי המקצועי ביישובי הפריפריה הן בהיבט הגאוגרפי והן בהיבט הסוציו-אקונומי.