נילי אבינון

מחזור כ"א, שנת סיום 2014
מייסדת ומנהלת, חינוך, טכנולוגיה וחדשנות

תיווך בין חזון חינוכי המתבסס על ערכים דמוקרטיים ועל דרכי הוראה מגוונות לבין הפרקטיקות היומיומיות במציאות הבית ספרית.