נאוה כהן

מחזור ז', שנת סיום 2000
מרצה במדרשה למקצועות ההנחיה, מכון אדלר

לסייע להורים לבנות משפחות שבהן יש יחסים של שוויון ערך וכבוד הדדי כמודל לחברה הראויה. יחסים התומכים בהתפתחות ילדי המשפחה כבני אדם המממשים את עצמם מתוך זיקה לחברה.