משה גודלובסקי

מחזור י"א, שנת סיום 2004
מנהל, בית הספר האזורי, קיבוץ לביא

ביסוס חברה ישראלית המושתתת על ערכים ומכילה מערכת חינוך ציבורית חזקה, הפועלת לצמצום פערים חברתיים ולקידום הפריפריה בישראל.