מרתה פורת

מחזור ו', שנת סיום 1999
מרשתת בתי ספר ניסויים, משרד החינוך

טיפוח חינוך חי ופועם, המרענן את החיוניות של המחנך, מעודד אותו לפרוץ פרדיגמות של צייתנות באמצעות תהליכי חשיבה, למידה, בירור ועיצוב זהות חינוכית, ועל ידי כך משביח ומתמיר את עשייתו השגרתית למקומות של מעוף ושל יצירה.