מרים דרמוני שרביט

מחזור י"ב, שנת סיום 2005
ראש צוות אזרחות, חינוך אזרחי חברתי וחיים משותפים, מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית

"מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין; תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות" – מגילת העצמאות