מנחם דוד לזר

מחזור כ"א, שנת סיום 2014
זירת הסובלנות, מייסד

הורדת מפלס העוינות הבין- קבוצתית בחברה הישראלית באמצעות שלילת דעות קדומות, הכללות, סטראוטיפים וגזענות והוצאתם מהחשיבה ומהשיח הציבורי, באמצעות תיגבור הערכים החברתיים של הכללה ושונות ובאמצעות עידוד ראיית האחר.