מירי שליסל-אדלר

מחזור ד', שנת סיום 1997
יושבת ראש המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

נחיצותם של המורים בפיתוח הלמידה, החשיבה והחוויה של התלמידים ובליוויָן היא גורלית. כל רפורמה המבקשת לשפר את מערכת החינוך חייבת להתמקד בקידום ובפיתוח יכולותיהם של המורים. הדרך המיטבית להתפתחות מקצועית של מורים היא במסגרת קהילה מקצועית העוסקת תדיר בסוגיות פדגוגיות וחינוכיות ומתנסה בתהליכי הוראה, למידה, חשיבה וחוויה במעגל מתמיד של תכנון, יישום והערכה