מירי ונד

מחזור ג', שנת סיום 1996
לשעבר מנהלת גף מוסדות חינוך באגף לחינוך על יסודי, המינהל הפדגוגי, משרד החינוך

הבניית מערכת חינוך הרואה בפרסונליזציה של ההוראה ובמתן מענה אישי לכל תלמיד מטרה עיקרית, תוך כדי פיתוח אחריות אישית ללמידה אקדמית, חברתית ורגשית.