מיכל שביט

מחזור י', שנת סיום 2003
מנהלת פיתוח פדגוגי, האגודה לקידום החינוך

פיתוח מצוינות של כל תלמיד ותלמידה הלומדים במוסדות האגודה לקידום החינוך מהבחינות הלימודית והערכית, באופן המאפשר לכל אחד ואחת לממש את הפוטנציאל הגלום בהם ולהשתלב במרכז ההוויה הישראלית.