מיכל גלבוע אטר

מחזור ח', שנת סיום 2001
מנכ"לית שותפה, המכון לחינוך דמוקרטי

בניית חברה המקיימת תרבות דמוקרטית, המעודדת ומאפשרת לכל פרט בה לבטא את חוזקותיו ואת ייחודיותו בזיקה לקהילה שבה הוא חי. מערכת החינוך בחברה זו מתקיימת בהלימה עם תפיסת העולם של הקהילה שבה היא פועלת.