מיכאל צייטלין

מחזור א', שנת סיום 1994
מידען, מכון מנדל למנהיגות, קרן מנדל-ישראל

העמקת ההבנה בתחום הפילוסופיה והמדע ופיתוחה בצד הנגשתה של טכנולוגיה עכשווית מודרנית לעוסקים בחינוך ובהוראה.