מיכאל ידוביצקי

מחזור ז', שנת סיום 2000
מנהל כלל הפעילות בגרמניה ובמדינות מרכז אירופה, הסוכנות היהודית לארץ ישראל

שינוי פני החברה בישראל על ידי גיבוש אתוס ישראלי תרבותי המחבר בין יהדות התפוצות לארץ.