מור דשן

מחזור ז', שנת סיום 2000
משנה למנכ"ל, רשת דרכא

פיתוח דרכי הוראה המקדמות ערכים ותפיסת מוסר חברתית בקרב בני נוער, הנגזרים מארון הספרים היהודי ומותאמים לאתגרי המאה ה-21.