מוטי שלם

מחזור א', שנת סיום 1994
מנהל פרוייקט ההקמה של מכון "שם עולם 2020" , מכון שואה ואמונה לחינוך, תיעוד ומחקר

עיצוב מערכת חינוכית המסייעת בעיצוב דור העתיד על בסיס קודקס ערכי-יהודי- ציוני-דמוקרטי. מערכת השואפת להישגים ולהצטיינות מתוך הקפדה על הממדים הערכיים ועל השוויון בהזדמנויות. מערכת המנוהלת בכלים ובתפיסות ניהוליות מתקדמות, רלוונטיות וקשובות לעולם המשתנה.