מוהנא פארס

מחזור י', שנת סיום 2003
יועץ בכיר לשר החינוך, משרד החינוך

הפיכת ישראל לאומה מובילה בשדה המתמטיקה והמדע באמצעות יוזמות חדשות שיקדמו את מקצועות המתמטיקה והמדעים במערכת החינוך הישראלית.