מבשרת יעקבס

מחזור כ"ג, שנת סיום 2016
מנהלת, מנהלת תיכון חמ"ד יגאל אלון, יהוד

פיתוח מרחב בית ספרי שערכיו ותכניו מתבססים על המסורות התרבותיות שמהן מגיעים תלמידי בית הספר, והוא מנכיח את מגוון זהויותיהם של השותפים בו, במטרה להיפתח למסורות תרבותיות מודרניות, לתנועה במרחבים תרבותיים שונים ולמובִּיליות חברתית.