מאיה אקסקלוב

מחזור כ"ב, שנת סיום 2015
לשעבר מנהלת פיתוח תוכן, היחידה ליהדות דוברת רוסית, האגף לחינוך בלתי פורמלי הסוכנות היהודית לארץ ישראל

יצירת גשרים והזדמנויות למפגש משמעותי בין יהדות התפוצות לבין היהדות של החברה הישראלית מתוך מתן מקום לגיטימי לשונות ולייחודיות של כל מוצא.