לימור ברמן

מחזור י"ט, שנת סיום 2012
מפקחת כוללת על בתי ספר יסודיים, מחוז תל אביב, ראש צוות עיר נתניה , משרד החינוך

השפעה על מערכת החינוך בשני מוקדים, באמצעות "פיתוח אוריינות הקשרית": הנכחת המגוון האנושי הקיים בחברה הישראלית, לצד חיזוק ושיפור יכולות ברובד הניהולי של בתי ספר שהוא בעל חשיבות מכרעת להצלחת מערכת החינוך.