לימור ברמן

מחזור י"ט, שנת סיום 2012
מפקחת כוללת על בתי ספר יסודיים, מחוז תל אביב, ראש צוות עיר נתניה, משרד החינוך

השפעה על מערכת החינוך בשני מוקדים, באמצעות "פיתוח אוריינות הקשרית": הנכחת המגוון האנושי הקיים בחברה הישראלית, לצד חיזוק ושיפור יכולות ברובד הניהולי של בתי ספר שהוא בעל חשיבות מכרעת להצלחת מערכת החינוך.