לילך מרום

מחזור י"ג, שנת סיום 2006
מרצה, אוניברסיטת קוואנטלן, קנדה

קידום חינוך פרוגרסיבי וחברתי המכוון לחברה רב-תרבותית והומניסטית אשר חיה בשלום עם שכנותיה, חברה הרואה בחינוך תהליך למידה אישי המשקף כבוד ערכי לסובייקט ומשתקף בכבוד זהה הניתן על ידי הסובייקט (תלמיד/אדם) לסובייקטים (תלמידים/בני אדם) אחרים.