לאה בכר צליק

מחזור י"ח, שנת סיום 2011
מנהלת, חטיבת הביניים, תיכון עירוני א' לאומנויות, תל אביב

טיפוח חברה שבה תינתן לכל אדם זכות שווה וממומשת לבטא ולהגשים את עצמו.