יצחק רקנטי

מחזור ה', שנת סיום 1998
ראש החוג לתקשורת, מכללת אורות ישראל

חיזוק קיומן ומעמדן של התרבות ושל האמנות היהודית תוך כדי יצירה, העלאת המודעות להן וניהול שיח על מקומן בחברה המודרנית.