יפת אלמו

מחזור י"א, שנת סיום 2004
אח מוסמך, בית החולים, הדסה

שילוב מלא של יוצאי הקהילה האתיופית והעצמה משמעותית של בני הנוער המשתייכים לקהילה באמצעות מסגרות חינוכיות.