יוסף בר כוכבא

מחזור ג', שנת סיום 1996
מפקח כולל בתי ספר על יסודיים, החינוך הממלכתי דתי, באזור מרכז וצפון, משרד החינוך

הקניית חינוך איכותי במוסדות החינוך הממלכתי-דתי בצד חידוד ההתייחסות האישית לכל תלמיד ולצרכיו הייחודיים.