יונתן שיף

מחזור כ', שנת סיום 2013
חבר צוות מו"פ, אבני ראשה – המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית

חינוך ממלכתי, המושתת על הרחבת אופקים ועל העמקת הסקרנות, והשואף לסייע לתלמידים באזורים מוחלשים לגבש תמונת עתיד עשירה, ותחושת מסוגלוּת להגשים אותה ולפרוץ את מעגל העוני.