יונתן שיף

מחזור כ', שנת סיום 2013
חבר צוות ומדריך התנסות מעשית, תוכנית להכשרת מנהלים של המכללה האקדמית אחווה

חינוך ממלכתי, המושתת על הרחבת אופקים ועל העמקת הסקרנות, והשואף לסייע לתלמידים באזורים מוחלשים לגבש תמונת עתיד עשירה, ותחושת מסוגלוּת להגשים אותה ולפרוץ את מעגל העוני.