יונית יעקובוביץ

מחזור ט', שנת סיום 2002
מנהלת היחידה לתוכניות לאומיות, החברה למתנ"סים

הענקת החינוך הטוב ביותר לידע ולערכים, המביא לידי ביטוי כישורים אישיים, מטפח סקרנות ומאפשר הגשמת חלומות לכל ילד במדינת ישראל.