יוהנה צימרמן

מחזור י"ז, שנת סיום 2010
מפקחת על בתי הספר היסודיים בתל אביב, מתאמת החינוך היסודי במחוז תל אביב, משרד החינוך

הנגשת בית הספר כבית חינוך, צמיחה והתפתחות עבור כל ילד וילד המתגוררים בקהילה ללא הבדלי דת, גזע, מין, מוצא, מעמד סוציו-אקונומי או הישגים לימודיים.