יואב שור

מחזור י"ג, שנת סיום 2006
מנהל תחום פדגוגיה, האגף להכשרה מקצועית, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

יצירת חברה הדוגלת בחשיבה הומניסטית, בנתינה, בהכלת השונה ובקידום מצוינות בחינוך, תוך כדי מעורבות חברתית הבאה בהלימה עם המערכת הציבורית.