יהודית אופנהיימר

מחזור ט"ו, שנת סיום 2008
מנכ"לית, עיר עמים (לשוויון ועתיד מדיני מוסכם בירושלים)

ירושלים כעיר שבה חולקים בהסכמה שני העמים, הישראלי והפלסטיני. עיר הדואגת לשלומם, לרווחתם ולכבודם של כל תושביה על סביבתם הפיזית וחיי היומיום שלהם ועל קודשיהם ונכסיהם ההיסטוריים והתרבותיים.