יהודה פרידמן

מחזור כ"ד, שנת סיום 2017
מנהל, בית ספר ירדן, תל אביב

לכל ילד הזכות לשוויון בחינוך. אנשי החינוך צריכים למלא תפקיד משמעותי במקום שבו החזק מתעמר בחלש.