חפצי זוהר

מחזור ט', שנת סיום 2002
סגנית ראש עיריית באר שבע, מחזיקה בתיק החינוך והרווחה בעירייה

הטמעת ערך המצוינות ככוכב דרום המאפשר להפוך את באר שבע למרחב הזדמנויות למידה, שיעניק לכל מחנך ומחנכת ולכל ילד וילדה מגוון הזדמנויות אישיות וקבוצתיות לאיתור נקודות חוזק ייחודיות ולפיתוחן. האמונה היא שכך יווצרו סינרגיה והקרנה במעגלים האישיים, הקהילתיים, העירוניים ואף האזוריים.