חנה דורסמן

מחזור י"ח, שנת סיום 2011
מנכ"ל, עמותת חינוך לפסגות

צמצום פערים חברתיים על ידי יצירת שוויון הזדמנויות לילדים ולבני נוער אשר חיים בפריפריה החברתית והגאוגרפית של ישראל.