חיים חיון

מחזור א', שנת סיום 1994
ראש החוג למקרא ותרבות ישראל, סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות

חֶסֶד וֶאֱמֶת נִפְגָּשׁוּ צֶדֶק וְשָׁלוֹם נָשָׁקוּ – תהלים פה 11